Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
 
 
Salón C-202
 • 08:45
 • 09:00
 • 09:15
 • 09:30
 • 09:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 11:30
 • 11:45
 • 12:00
 • 12:15
 • 12:30
 • 12:45
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:30
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:30
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00 
 
 
Teatro Adolfo Mejía Barahona 1.1 Barahona 1.2 Barahona 2.1 Barahona 2.2 Barahona 2.3 Barahona 3 Barahona 4 Auditorium Barahona 4.1 Barahona 4.2 Barahona 4.3 C. Caballero C. Damas Escuela de Bellas Artes External Sessions Getsemaní Auditorium Getzemaní Auditorium Pegasos 1 Pegasos 2 S. General Sala 101 Sala 103 Sala 201 Sala 301 Sala 301 B Sala 301 B Sala 302 A Sala 303 A Sala 303 B Sala 304 A Sala 304 B Sala VIP III Salón Arsenal Salon P. Obregón Salón Pórtico Obregón Secretaría General
 • 08:15
 • 08:30
 • 08:45
 • 09:00
 • 09:15
 • 09:30
 • 09:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 11:30
 • 11:45
 • 12:00
 • 12:15
 • 12:30
 • 12:45
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:30
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:30
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:15
 • 17:30
 • 17:45
 • 18:00
 • 18:15
 • 18:30
 • 18:45
 • 19:00
 • 19:15
 • 19:30
 • 19:45
 • 20:00
 • 20:15
 • 20:30
 • 20:45
 • 21:00
 • 21:15
 • 21:30 
Barahona 4,2 Barahona 4,3 Barahona 1.1 Barahona 1.2 Barahona 2.1 Barahona 2.2 Barahona 2.3 Barahona 3 Barahona 4.1 Barahona 4.2 Barahona 4.3 Barahona 4.4 C. Caballero C. Damas Escuela de Bellas Artes Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Getsemaní Auditorium Getsemaní Auditorium Pegasos 1 Pegasos 2 Restaurante Palo Santo Sala 101 Sala 103 Sala 201 Sala 301 Sala 301 B Sala 301 B Sala 302 A Sala 303 A Sala 303 B Sala 304 A Sala 304 B Sala VIP III Salón Arsenal Salon P. Obregón Secretaría General Terrace Cloister of the Animas
 • 08:15
 • 08:30
 • 08:45
 • 09:00
 • 09:15
 • 09:30
 • 09:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 11:30
 • 11:45
 • 12:00
 • 12:15
 • 12:30
 • 12:45
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:30
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:30
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:15
 • 17:30
 • 17:45
 • 18:00
 • 18:15
 • 18:30
 • 18:45
 • 19:00
 • 19:15
 • 19:30
 • 19:45
 • 20:00
 • 20:15
 • 20:30
 • 20:45
 • 21:00
 • 21:15
 • 21:30 
Barahona 1.1 Barahona 1.2 Barahona 2.1 Barahona 2.2 Barahona 2.3 Barahona 3 Barahona 4.1 Barahona 4.2 Barahona 4.3 C. Caballero C. Damas Getsemaní Auditorium Getsemaní Auditorium Getzemaní Auditorium Pegasos 1 Pegasos 2 Plaza de la Aduana Sala 101 Sala 103 Sala 201 Sala 301 Sala 301 B Sala 302 A Sala 303 A Sala 303 B Sala 304 A Sala 304 B Sala VIP III Salón Arsenal Salon P. Obregón Secretaría General Terrace Cloister of the Animas
 • 08:15
 • 08:30
 • 08:45
 • 09:00
 • 09:15
 • 09:30
 • 09:45
 • 10:00
 • 10:15
 • 10:30
 • 10:45
 • 11:00
 • 11:15
 • 11:30
 • 11:45
 • 12:00
 • 12:15
 • 12:30
 • 12:45
 • 13:00
 • 13:15
 • 13:30
 • 13:45
 • 14:00
 • 14:15
 • 14:30
 • 14:45
 • 15:00
 • 15:15
 • 15:30
 • 15:45
 • 16:00
 • 16:15
 • 16:30
 • 16:45
 • 17:00
 • 17:15
 • 17:30
 • 17:45
 • 18:00
 • 18:15
 • 18:30
 • 18:45
 • 19:00
 • 19:15
 • 19:30
 • 19:45
 • 20:00
 • 20:15
 • 20:30
 • 20:45
 • 21:00
 • 21:15
 • 21:30
 • 21:45
 • 22:00